بوته ذوب پوسته فولادی

بوته شامل قسمتهای زیر می باشد:
1- استراکچر فلزی
2- بدنه شل
3- کوئل ذوب
4- یوک ها
5- نسوزها
6- جک های هیدرولیک
     
1- استراکچر فلزی : تشکیل شده است از یک ساختار فلزی شامل ورق های آهن و ناودانی و نبشی به ضخامت های مختلف که شل و جک ها روی آن نصب می شوند.
2- بدنه شل: ساخته شده است از ورق های آهن به ضخامت های مختلف ( بسته به نوع بوته ) که تبدیل به استوانه می گردد که کوئلها و یوکها داخل آن قرار می گیرند.
3- کوئل ذوب : ساخته شده است از مس خالص با ضخامت بالا و مهارهای طولی و سرشلنگیهای خاص که جدار نسوز در آن کوبیده شده و قراضه های آهن داخل آن ریخته و ذوب می گردد.
4- یوک : ساخته شده است از ورق هسته آهن جهت جلوگیری از پراکندگی میدان مغناطیسی و گرم شدن بدنه  شل که این یوکها توسط لایه های مختلف آب ، خنک می گردند.
5- نسوزها: تشکیل شده است از مواد خاص که داخل کوئل کوبیده شده و در شرایط خاص زینتر گردیده و آماده می شوند . که بر حسب نوع ذوب نوع نسوزها تغییر خواهد کرد.
6- جک های هیدرولیک: توسط این جک ها شل حول یک محور گردش کرده و مذاب را تخلیه میکند . این جک توسط یک سیستم هیدرولیک فرمان می گیرند.