كليد قدرت

قطعه ای از کوره می باشد که وظیفه آن انتقال قدرت ایجاد شده به بوته های ذوب می باشد که بوسیله آن می توان نوع بوته را انتخاب کرد که قدرت به بوته شماره 1 یا 2 منتقل می گردد و به طور ساده تر یک نوع کلید قدرت با جریان و ولتاژ بالا می باشد که زیر بار نمی توان آن را قطع یا وصل نمود.
كليد انتخاب بوته بصورت‌اتوماتيك واز نوع ضد سايشي (فشاري )با قابليت دسترسي وسرويس آسان می‌باشدکه عملکردآن توسط سیستم پنوماتیک می باشد.