کوره ذوب و نگهدارنده(melt&hold) :

فلسفه اصلی بوجود آمدن این روش ساخت، کاهش زمان های اتلاف شده ایست که در روشهای معمولی با آن روبرو هستیم.

به عنوان مثال مدت زمانهای تخلیه ، سرباره گیری، کوانتومتری که توان دریافتی کوره از شبکه به  3/1 کاهش داده می شود ویا زمان شارژ اولیه کوره که بیشتر از 3/2 قدرت رقمی حاصل می آید که از ضرب زمان های کاهش توان نامی در مدت زمان یک شیفت کاری و سپس یک سال عدد قابل توجهی به دست می آید که مقدار تولید کارخانه را به طور چشم گیر افزایش می دهد.

در روش ذوب و نگهدارنده دو تابلو که هر یک قابلیت اتصال به هر دو بوته را دارا می باشند وجود دارد.

یک تابلو دارای توان اصلی متناسب با ظرفیت بوته می باشد و دیگری5/1 توان کلی را داراست.

از تابلوی کوچکتر ( نگهدارنده) در زمانهایی که احتیاج به توان تابلوی اصلی نمی باشد استفاده می گردد.به عنوان مثال در انتهای ذوبی که توسط انرژی گرفته شد از تابلوی ذوب تشکیل شده است و هم اکنون نیاز به توان پایین تری به منظور نگهداری در مدت زمان کوانتومتری دارد  سیستم نگهدارنده استفاده می شود و یا در ابتدای ذوب جهت پیشگرم ازتوان این کوره استفاده نمود.

 

مزایای این سیستم :

1-  مصرف انرژی یکنواخت در طول عملیات ذوب گیری :یعنی در تمام مدت کار کوره ازنهایت توان مصرفی کوره از شبکه دریافت می شود.

2-کاهش تلفات تشعشعی بدلیل کم کردن سطح مذاب :بدین معنی که با استفاده از یک کوره ذوب و نگهدارنده می توان تولید یک کوره که ظرفیت بالاتری رابه روش معمولی دارد انجام داد و در نتیجه کوره کوچکتری را که شعاع کمتری دارد برای تولید تناژ در نظر گرفته شده خواهید داشت.بنابراین پرت تشعشع حرارتی در کوره ذوب و نگهدارنده کمتر از کوره معمولی می باشد.

3-ضریب ایمنی بالاتر:چنانچه در آستانه تخلیه کردن و در حالتی که بار کاملاً آماده نیست ، مشکلی برای تابلوی کنترل پیش آید که مانع از ادامه کار کوره گردد ، در سیستم معمولی دیگر قابلیت استفاده از ذوب وجود نخواهد داشت ولی درکوره نگهدارنده  ذوب می توان با تغییر اتصال تابلو ی سالم به بوته ای که ذوب دارد ، ذوب را به دمای معین رساند و آن را تخلیه نمود .

4-ظرفیت ذوب یکجا:در سیستم ذوب و نگهدارنده به علت داشتن دو بوته در حال کار می توان مقدار ذوب بیشتری را نسبت به یک کوره معمولی با وجود حجم بالاتر از کوره ذوب و نگهدارنده به دست آورد.

5-قیمت کوره ذوب و نگهدارنده :قیمت یک کوره ذوب و نگهدارنده در رنج ظرفیت تولیدی یک کوره معمولی ارزان تر و به صرفه تر می باشد.

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها