دریافت جایزه بین اللملی کیفیت - BID

شرکت کوره های القایی دماوند در سال 2013 موفق به دریافت نشان بین اللملی کیفیت برتر از موسسه BID نیویورک گردید
فیلم بخشی از مراسم در فایل زیر قابل مشاهده می باشد