مشتریان

در جدول زیر می توانید لیست برخی از مشتریان شرکت کوره های القایی دماوند را مشاهده فرمایید

آبرسانی طلوع

2x2000 کیلوگرم

تهران

ذوب فلز شرق

2x1000 کیلوگرم

مشهد

آذرنهامین فولاد شرق

2x2000 کیلوگرم

مشهد

ذوب نورد شمس تبریز

2x2000 کیلوگرم

تبریز

استیل گداز سینا

2x5000 کیلوگرم

همدان

زرین ذوب

2x1000کیلوگرم

تهران

بهران آسانسور

2x250 کیلوگرم

تهران

سامان ذوب

2x2000 کیلوگرم

اصفهان

آلفا

1000 ، 500 کیلوگرم

رباط کریم

شیری

250،500 کیلوگرم

مشهد

آوانگان

2x2000 کیلوگرم

اراک

صباراد محور

250،2x250 کیلوگرم

مشهد

بزرگمهر صنعت

2x2000 کیلوگرم

کاشان

صنایع مذاب شمال

2x2000 کیلوگرم

آمل

بهپولاد

2x2000 کیلوگرم

شهریار

فولاد حجم

500،100،2000 کیلوگرم

اصفهان

بهنامان صنعت

250،500 کیلوگرم

هشتگرد

فولاد فردوس

250،500 کیلوگرم

شهریار

پایا ذوب پاسارگاد

2x1000 کیلوگرم

تهران

فولاد هیرگان گلستان

2x2000 کیلوگرم

گرگان

پولاد کاوه 1

2x500 کیلوگرم

تهران

فولاد گداز البرز

2x1000،2000 کیلوگرم

قم

پولاد کاوه 2

2x2000 کیلوگرم

تهران

فرهود صنعت اصفهان

1000،2000 کیلوگرم

اصفهان

دلتا

1000،2000کیلوگرم

تهران

کیهان صنعت قائم

2x1000کیلوگرم

مشهد

دلتابل

2x1000 کیلوگرم

تهران

گداختار

2x1000،2000 کیلوگرم

اراک

دقیق صنعت گستر

2x250 کیلوگرم

کرمانشاه

گدازش

2x1000،2000 کیلوگرم

اراک

ذوب ریزان بابل کنار

2x1000 کیلوگرم

بابل

مواد کاران

60 کیلوگرم خلا

شهریار

ذوب فلزات بابل

2x2000 کیلوگرم

بابل

یدک سازان

2x500 کیلوگرم

تهران