دسته بندی کوره های القایی بر حسب کاربرد

در .

دسته بندی کوره های القایی بر حسب کاربردهای آنها شروع می نماییم.
همانطور که میدانید کوره های القایی را بر حسب فرکانس کار به سه دسته  کلی میتوان تقسیم بندی نمود.
1-فرکانس 50HZ یا MAIN FREQUANCY در گاهی

مواقع از فرکانس سه برابر آنها نیز در همین دسته بندی یاد می شود.
2-فرکانس متوسط که از فرکانس حدود 200HZ تا حدود 10KHZ می باشد.
3-فرکانس بالا که از 10KHZ تا چندین MHZ می باشد.
کوره های فرکانس بالایی که بعنوان کوره های ذوب استفاده می شوند جنبه آزمایشگاهی دارند. و در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند که موضوع بحث ما نمی باشد.
کوره های 50HZ که عمدتاً به دو صورت بوته ای و کانالی ساخته می شوند دارای تکنولوژی قدیمی و راندمان عمومی  پایین می باشندو بدلیل داشتن تلاطم بالا بیشتر برای ذوب چدن استفاده می شوندو امروزه هم در بعضی از کارخانجات در حال کار هستند. این کوره ها بیشتر فقط بعنوان نگهدارنده های چدن و در ظرفیتهای چند ده تن توجیه اقتصادی دارندو بعنوان کوره های ذوب توصیه نمی شوند بخصوص اینکه این کوره ها را نمی توان در ظرفیتهای پایین تولید نمود.
کوره های فرکانس متوسط که موضوع اصلی بحث ما می باشند با دو تکنولوژی کاملا متفاوت در سطح جهان ساخته می شوند که بعنوان کوره های سری و کوره های موازی به بازار عرضه می شوند. ابتدا به شرح مختصر این دو تکنولوژی و مزایا و معایب هر کدام از آنها می پردازیم و سپس یک نمونه از کوره القایی فرکانس متوسط را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
همانطور که میدانید اساس کار یک کوره القایی ، عبور یک جریان متناوب از یک سیم پیچ که اصطلاحاً در کوره القایی کوئل گفته می شود می باشد که تولید تلفات الکتریکی در داخل هسته و یا به عبارت دیگر مذاب می نماید .